TURKULAISTA YRITTÄJYYTTÄ EDISTÄMÄSSÄ

Turun Yrittäjien Säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää turkulaista yrittäjyyttä ja lisätä turkulaisten yritysten menestystä jatkuvasti kehittyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Säätiö tukee niin yrittäjiä, kuin yksityisessä omistuksessa olevia turkulaisia yrityksiä.

Toiminnan painopistealueina ovat pienten ja keskisuurten yritysten menestymismahdollisuuksien edistäminen sekä nuorten yrittäjien toimintamadollisuuksien parantaminen tukemalla heidän lisäkoulutustaan tai osallistumistaan yritysten kehittämisohjelmiin.

Varainhankinta ja avustusperiaatteet

Turun Yrittäjien Säätiön mahdollisuudet avustusten myöntämiseen perustuu säätiön peruspääoman tuottoon. Peruspääoman kasvattaminen mahdollistaa entistä laajemman toiminnan.

Lahjoitukset

Turun Yrittäjien Säätiö voi sääntöjensä mukaan vastaanottaa myös lahjoituksia ja muita varoja. Peruspääoman tavoin säätiölle myönnetty lahjoitus tai testamentatut varat hoidetaan ammattitaitoisesti ja tarpeetonta riskinottoa välttäen.

TUEN EDELLYTYKSET

Avustuksen tai tuen hakeminen on helppoa. Muutama perusedellytys, yrityksen tai yrittäjän tulee olla turkulainen, hakemus liittyy yrityksen tai yrittäjän henkilökohtaisten yritystoimintaan sisältyvien taitojen kehittämiseen ja avustuksen tai tuen perusteena olevat tositteet on liitetty hakemukseen. Tämän lisäksi hakijan tulee olla Turun Yrittäjien jäsen.

Hakemus on vapaamuotoinen mutta siinä tulee olla eriteltynä ainakin seuraavat asiat. Nimi, yhteystiedot, tuen kohde määriteltynä mahdollisimman tarkasti sekä miksi tukea haetaan tähän projektiin, projektin tai tuen kohteen kokonaiskustannukset sekä haettavan tuen suuruus.

Säätiö voi pyytää projektin loputtua erittelyn siitä, mihin tukea on käytetty.

TUEN HAKEMINEN

Avustuksen tai tuen hakeminen on helppoa. Lähetä hakemus PDF muodossa sähköpostitse osoitteeseen jarmo.k.tamminen (at) gmail.com

Hallitus käsittelee hakemukset keskimäärin kahden kuukauden välein.